11 juni 2011

Terminator-kabinet dendert door!


Donderdag was er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de voorgenomen afschaffing van het PGB. Rob en Iemke Hansen van het Enschedese PGB-bureau Uw Budget en zelf gehandicapt en PGB-gebruikers, waren er bij. Hier hun verslag:

'Teleurstellend debat 9 juni 2011
Rob en Iemke Hansen waren afgelopen donderdag samen met 2 zorgverleners aanwezig bij het spoeddebat met de Minister President Mark Rutte. Het was een zeer grote teleurstelling achteraf. Voorafgaand aan het debat hadden we nog een gesprek met Tamara Venrooij (VVD). Dit gesprek heeft niet veel opgebracht. Het enige wat zij aangaf was dat het goed was gesprekken met ons en soortgelijke situaties te bespreken. Echter bleef haar standpunt dat het PGB zo niet verder kon en ze geen andere keuze had.

Ook hadden we een gesprek met Linda Voortman (Groen Links) en Renske Leijten (SP). Het was duidelijk dat zij van de plannen niks moesten en wilde weten. Het PGB is een goed instrument en terugdraaien naar Zorg In Natura zou niet alleen stom maar ook nog eens veel duurder zijn.

Het Debat
Het Spoeddebat ging niet alleen over het PGB maar over alle bezuinigingen in de zorg. Al leek het er niet echt op. Hoofdmoot was toch wel het PGB. De volledige oppositie was furieus over de plannen en maakte het Rutte bij tijd en wijle lastig. Rutte hield zijn rug recht en wilde niet van wijken weten. Zelf in gesprek gaan met belangenorganisatie Per Saldo, om te kijken naar alternatieven, zat er niet in. Cohen (PVDA) en Rutte gingen fel met elkaar in debat en ook Sap (Groen Links) en Leijten (SP) waren ziedend over de plannen.

Heel anders was dit voor VVD en de PVV. Zij stonden achter de bezuinigingen en draaiden om alle vragen heen. Zo kwam het draaikabinet weer in beeld.

Slot conclusie:
Het is inmiddels geen 5 voor 12 maar 3 voor 12 als het om het behoud van het PGB gaat. Per Saldo heeft een Estafette actie opgezet die op 23 juni moet eindigen met een grote manifestatie in Den Haag voorafgaand aan het PGB-debat.

Met Uw Budget naar Manifestatie Den Haag op 23 juni 2011
Uw Budget steunt de acties van Per Saldo en roept al haar aangesloten budgethouders en zorgverleners op mee te gaan strijden in Den Haag op 23 juni 2011. 
NIKS DOEN BETEKENT IN ELK GEVAL 117.000 MINDER BUDGETHOUDERS IN 2014 EN 200.000 WERKLOZE PGB-ZORGVERLENERS. MET ANDERE WOORDEN HET IS NU OF NOOIT MEER!
www.eigenregie.nu
Rob en Iemke zijn de website www.eigenregie.nu gestart. Een protestwebsite tegen de ingenomen bezuinigingen van dit kabinet. Op deze website staan o.a. verhalen van zorgverleners en budgethouders die vertellen wat de bezuinigingen voor hen betekenen. Helaas hebben wij nog maar weinig verhalen van onze eigen budgethouders en zorgverleners mogen ontvangen. Hoe meer verhalen hoe beter. Dus nogmaals de oproep, kom met uw protestverhaal!! Maak onze website tevens bekend bij uw eigen achterban.'

01 juni 2011

Terminator kabinet

Dit is een écht Terminator kabinet! Vanmiddag is dus de kogel door de kerk gegaan. Het PGB wordt afgeschaftt en dat nog wel onder het mom van bezuiniging. Overal wordt bezuinigd dus ook op het PBG moest wel bezuinigd worden. Maar het dan maar meteen helemaal afsdchaffen is wel het andere uiterste. Vooral omdat de minister zegt dat het recht op zorg blijft. Alleen gaat het straks anders. Gemeenten moeten het gaan utvoeren en die krijgen daar extra geld voor. Op die manier zal het straks niet echt geld opleveren en de kwaliteit van de zorg zal er niet beter op worden. Gemeenten moeten nieuwe mensen aan trekken om het extra werk te doen. Die moeten ook weer wegen bewandelen om die zorg uit te besteden. De thuiszorgorganisaties zijn de afgelopen jaren al helemaal uitgekleed, dus die kunnen  in de huidige opzet dit al helemaal niet aan. En ik zelf ben de regiefunctie over mijn leven en de manier van zorg organiseren kwijt. Wordt afhankelijk van grote organisaties en bureaucratie. Nu kan ik mijn zorg om mij heen plannen en inplannen  met mijn activiteiten en werk zodat ik aan de samenleving kan deelnemen. Dat kan ik straks wel vergeten. Bezuinigen ok, maar afschaffen? Kabinet je bent helemaal van de pot gerukt! Jullie zijn de échte Terminators!